Pożyczka z gwarantem – co to jest i na czym polega?

Zdolność kredytowa to dziś kluczowe pojęcie przy wnioskowaniu o kredyt lub pożyczkę.

Pożyczka z gwarantem – co to jest i na czym polega?

Nawet niewielkie instytucje finansowe sprawdzają kondycję materialną potencjalnego pożyczkobiorcy. Mimo restrykcyjnego podejścia podmiotów świadczących tego typu usługi, wiele z nich daje szansę nawet osobom ze złą historią kredytową oraz aktualnym zadłużeniem. Pożyczka z gwarantem – spotkałeś się z takim produktem? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Kredyt nie dla każdego

Opcja ta skierowana jest w szczególności do konsumentów, którzy mogą mieć problem z uzyskaniem tradycyjnego kredytu lub wysokiej pożyczki. Osoby te albo mają kiepską przeszłość kredytową, albo też posiadają już jakieś zobowiązania, które skutecznie przekreślają ich szansę na zaciągnięcie kolejnych. Niejednokrotnie figurują one w rejestrach dłużników, takich jak KRD, BIK czy BIG. To bazy których przed podjęciem decyzji korzystają banki oraz firmy pożyczkowe.

Pożyczka z gwarantem – podstawowe informacje

To w pewnym sensie rodzaj zobowiązania z dodatkowym zabezpieczeniem. W tym przypadku jest nim gwarant, czyli nie kto inny, jak poręczyciel. Tego typu pożyczka przynosi korzyści obu stronom – pożyczkobiorcy, jak i instytucji. Dlaczego? Bowiem klient, bez zabezpieczenia należności, nie byłby w stanie sięgnąć po materialne wsparcie.

Banki z reguły od razu odrzucają wnioski osób, które wykorzystały już swoją zdolność kredytową, oraz te, które miały w przeszłości problem z terminowym regulowaniem zadłużenia. Ponadto, w przypadku opcji z gwarantem koszt całkowity pożyczki maleje, ponieważ pożyczkodawca nie musi podejmować aż tak dużego ryzyka udzielenia wsparcia, jak miałoby to miejsce, gdyby konsument nie miał poręczyciela. Dla firmy pożyczkowej to natomiast idealna sytuacja, ponieważ w razie niewypłacalności dłużnika, może sięgnąć ona do kieszeni osoby, która poręczyła przy umowie.

Kim jest gwarant?

Nazywany inaczej poręczycielem, a bardziej potocznie – żyrantem. To ktoś, kto potwierdza możliwość spłaty zobowiązania innej osoby. Jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się z umowy, obowiązek ten spada właśnie na gwaranta, który odpowiada swoim majątkiem. W przypadku uregulowania należności za dłużnika, poręczyciel ma prawo dochodzenia swojej należności na drodze sądowej i później w postępowaniu egzekucyjnym. Kwestie te regulują przepisy Kodeksu Cywilnego w tytule 32.

Umowa pożyczki z poręczeniem – charakterystyczne cechy

Skupmy się na specyfice umowy poręczenia. Na jej mocy jedna strona, czyli w tym wypadku poręczyciel, zobowiązuje się wobec wierzyciela, że ureguluje zobowiązanie dłużnika w momencie, gdy ten tego nie zrobi. Gwarant bierze więc na siebie obowiązek tak zwanego współdłużnika solidarnego dłużnika głównego. Przy czym odpowiada on nie tylko za dług pierwotny, ale także za wszelkie skutki niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania. Przedmiotem tak rozumianego poręczenia może być nie tylko świadczenie pieniężne, ale także osobiste.

Poręczenie pożyczki – praktyczny wymiar

Na czym w istocie polega procedura udzielania tak zwanej pożyczki w gwarantem? W tym przypadku na dalszy plan schodzą takie kryteria jak wiek, stan cywilny, wysokość wynagrodzenia, stabilność i miejsce zatrudnienia, możliwość dostarczenia wszelkich zaświadczeń potwierdzających kondycję materialną. Najważniejszym warunkiem, jaki musi spełnić osoba wnioskująca o pożyczkę jest posiadanie poręczyciela. Należy przy tym mieć świadomość tego, że o ile mało ważna w tym kontekście jest zdolność zaciągania i przede wszystkim spłaty zobowiązań przez pożyczkobiorcę, o tyle żyrant musi posiadać atuty tego typu.

Pożyczka z gwarantem a kontrola w BIK i KRD

Jak już wspomniano, pożyczka z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci poręczyciela jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które figurują w bazach dłużników, czyli między innymi tych, które posiadają już jakiś kredyt. To jedna z szans na uzyskanie chwilówki bez sprawdzania BIK. Im solidniejszą gwarancję daje żyrant, tym wyższa może być kwota pożyczka, o którą będzie wnioskować klient.

Dla wielu zadłużonych osób, pożyczka z gwarantem może stać się jedną z nielicznych możliwości na uzyskanie środków, które pozwolą spłacić zaległe należności. Należy przy tym uważać na to, aby nie wpaść w tak zwaną spiralę zadłużenia, czyli proces, w którym kwotą uzyskaną z jednego kredytu spłacamy zaległe zobowiązanie, a na jego uregulowanie zaciągamy później kolejną pożyczkę.

Kto może zostać poręczycielem?

Nie ma jednych, odgórnie wyznaczonych kryteriów tego, jakie dokładnie osoby mogą zostać poręczycielami. Wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem jest zasobność ich portfela i stałe wynagrodzenie (np. emerytura) oraz miejsce pracy. Zazwyczaj instytucje pożyczkowe wyznaczają jednak podstawowe, minimalne warunki, które musi spełnić gwarant.

Należą do nich między innymi posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkanie na terytorium RP czy też odpowiedni wiek – zazwyczaj od 21 do 75 lat. Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez poręczyciela jakiejś nieruchomości lub sporego majątku, który stanie się mocniejszą formą zabezpieczenia.

Gwarant a obowiązek spłaty

Poręczyciel stanowi dodatkowe zabezpieczenie, ale nie zmienia to tego, że dłużnikiem pozostaje osoba, która zaciągnęła pożyczkę czy kredyt. Fakt, że żyrant zgodził się na wzięcie udziału w całej procedurze nie oznacza, że będzie on zmuszony do spłaty jakiejkolwiek należności. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z pierwotnym planem, i pożyczkobiorca zwróci uzyskane pieniądze wraz z odsetkami, rola gwaranta będzie mieć charakter drugoplanowej.

Istotne jest to, że poręczenie wygasa z chwilą wygaśnięcia długu głównego; wówczas, gdy poręczenie zostanie z jakichś powodów odwołane lub z innych przyczyn określonych w umowie i takich, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. Najogólniej mówi się, że poręczenie jest akcesoryjne. Oznacza to, że gwarant nie odpowiada za dług w momencie, gdy zobowiązanie dłużnika wygasło lub jest nieważne.

Pożyczka z gwarantem – formalności

Z jednej strony ten rodzaj zobowiązania wymaga od wnioskującego oraz gwaranta przedstawienia większej niż w przypadku innych pożyczek liczby dokumentów i zaświadczeń. Mimo to, cała procedura nie jest skomplikowana i czasochłonna. Na szczęście dla klientów większość instytucji finansowych daje możliwość pokonania każdego z etapów drogą elektroniczną.

Poręczenie pożyczki – korzyści

Pożyczka z gwarantem to bez wątpienia jedna z bardziej atrakcyjnych ofert na rynku. Przez to, że należność jest zabezpieczona przez poręczyciela, pożyczkobiorca może wnioskować o wysoką kwotę na atrakcyjnych warunkach. Jeśli ktoś nie ma możliwości skorzystania z tradycyjnego kredytu gotówkowego, warto rozważyć to rozwiązanie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły