Czy warto ubezpieczyć pożyczkę?

Ubezpieczenie pożyczki to dodatkowy koszt, który wygeneruje nasza pożyczka. Czy istnieją jednak jakieś korzyści płynące z ubezpieczenia chwilówki? Kto na ubezpieczeniach zarabia i czy ubezpieczenie pożyczki na pewno nas nie ominie?

ubezpieczenie

Na początku wyjaśnijmy sobie, czym tak naprawdę jest ubezpieczenie spłaty pożyczki. Ubezpieczenie, którym objęte są zaciągane pożyczki, jest ubezpieczeniem na życie: jeśli zdarzyłoby się, że pożyczkobiorca umrze, zanim spłaci pożyczoną kwotę, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje zobowiązanie tej osoby względem firmy pożyczkowej, co oznacza, że dług nie przechodzi na rodzinę zmarłego.

Podmiotem uprawnionym do otrzymania pieniędzy w takim wypadku jest wyłącznie firma udzielająca chwilówki, to ona jest de facto ubezpieczona i to ona posiada polisę. Taka praktyka nie jest niczym nowym w branży finansowej – banki od lat proponują ubezpieczenie pożyczki gotówkowej czy kredytu i to nie tylko na wypadek zgonu pożyczkobiorcy, ale także na wypadek utraty przez niego pracy.

Ubezpieczenie kosztuje

Na ubezpieczeniu pożyczki w oczywisty sposób zarabia firma jej udzielająca: od każdego ubezpieczenia otrzymuje ona prowizję, która jej ukrytym dochodem – ukrytym, ponieważ klient nie płaci oficjalnie prowizji lub tzw. opłaty przygotowawczej, ale tak naprawdę opłaca zysk firmy, który wynika z odrębnych porozumień pożyczkodawcy i towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wśród firm pożyczkowych znajdziemy zarówno takie, które stosują ubezpieczenie chwilówki, jak i takie, które tego nie wymagają. W przypadku tych pierwszych wysokość ubezpieczenia wynosi ok. 15–20% wysokości zaciągniętej pożyczki. 

Ubezpieczenie a umowa pożyczkowa

Ubezpieczenie pożyczki akceptuje się w momencie zawiera umowy pożyczkowej. Na stronie internetowej firm pożyczkowych powinien być dostępny regulamin ubezpieczenia chwilówek, w którym wyraźnie zostały opisane prawa i obowiązki pożyczkobiorcy w ramach ubezpieczenia, cała jego instrukcja oraz – co bardzo istotne – tzw. wyłączenia, czyli wykaz sytuacji, w przypadku zaistnienia których firma ubezpieczeniowa nie wypłaci świadczenia.

Zwłaszcza tę część regulaminu warto wnikliwie przeczytać, ponieważ może okazać się, iż zakres wyłączeń jest tak szeroki, że z ubezpieczenia nie będzie dało się otrzymać jakichkolwiek pieniędzy. W przypadku pożyczek zawieranych internetowo, aby zaakceptować ubezpieczenie chwilówki, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu (czyli postawić tzw. ptaszka w odpowiednim kwadraciku).

Odstąpienie od ubezpieczenia

Pożyczkobiorcy mogą chcieć odstąpić od ubezpieczenia, ponieważ po czasie stwierdzają, że w ten sposób obniżą dodatkowe koszty pożyczki. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach, każdy ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia i jeśli składka była opłacona, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić klientowi należną składkę, adekwatną do niewykorzystanego okresu.

W praktyce firmy pożyczkowe bez walki nie odpuszczają ubezpieczenia, w którym ukrywają swoją marżę. Dlatego też pożyczkodawcy zabezpieczają się przed takim ruchem klientów, zapisując w umowie, że w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia spłaty pożyczki, pożyczkobiorca musi albo spłacić od razu całą zaciągniętą sumę, albo wykazać kliku poręczycieli, albo też bardzo wzrasta oprocentowanie pożyczki. W ten czy sposób rezygnacja z ubezpieczenia staje się wówczas dla klienta zupełnie nieopłacalna.

Ubezpieczyć pożyczkę czy nie?

Na ostateczną decyzję o tym, czy ubezpieczyć szybką pożyczkę, czy nie, powinna mieć wpływ wysokość pożyczanej sumy. Przy niskiej kwocie ubezpieczenie oferowane przez niektóre firmy jest tak wysokie, że pożyczanie pieniędzy akurat u tej firmy staje się kompletnie bez sensu. Natomiast im wyższa kwota, tym ubezpieczenie staje się korzystniejsze. Z jednej strony ubezpieczenie pożyczki to dodatkowy koszt, ale z drugiej dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przysłużyć się w jakiś sposób naszym bliskim w przypadku wypełnienia się najczarniejszego z możliwych scenariuszy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły