Jak działają pożyczki pod zastaw samochodu?

Pożyczka pod zastaw samochodu działa podobnie jak normalna pożyczka, z tą różnicą, że firma udzielająca zobowiązania finansowego, jako zabezpieczenie płatnika przyjmuje wartość jego samochodu. Zazwyczaj tego typu oferta kierowana jest do osób, które mają problemy z otrzymaniem kredytu lub pożyczki w banku oraz w parabankach z powodu negatywnej historii BIK i KRD. Sumy tego typu świadczeń przewyższają tradycyjne pożyczki. Można otrzymać nawet do 100 000 zł. Kwota pożyczki zależy od wartości posiadanego pojazdu.

samochód

Kto udziela kredytu pod zastaw samochodu?

Popularną w Internecie firmą udzielającą pożyczek pod zastaw samochodu jest Autokapital. Firm pożyczkowa udziela pożyczek do 100 000 zł pod zastaw samochodu, wystarczy na początku wybrać jedną z trzech dróg kontaktu:

  • wypełniając wniosek o pożyczkę na stronie firmy,
  • dzwoniąc do doradcy pod numer telefonu +48 22 777 49 87, + 48 22 777 49 88 lub + 48 22 777 49 89
  • pisząc wiadomość na adres wsparcie@autokapital.pl

W przypadku spłat raty w Autokapital wszystkie terminy ujęte są w harmonogramie, który otrzymujemy od doradcy. Miejmy na uwadze fakt, że w każdej chwili możemy do niego zadzwonić, aby poinformował nas o terminie płatności rat. Firma zapewnia, że klient nie musi się martwić, że zapomni o terminie raty – pożyczkodawca na adres e-mail i przez SMS przypomina o terminie i kwocie spłaty.

Jak to wygląda w praktyce?

Po wyborze firmy, która świadczy usługę pożyczki pod zastaw samochodu, wypełniamy wniosek rejestracyjny dostępny online lub wybieramy inną formę kontaktu (tak jak wspomnieliśmy wcześniej). Następnie czekamy na kontakt ze strony pożyczkodawcy, czyli proces ubiegania się o pożyczkę jest bardzo podobny do wnioskowania w tradycyjnych firmach udzielających pożyczek online. Po otrzymaniu akceptacji naszego wniosku otrzymamy umowę do podpisu oraz warunki, które jeszcze musimy spełnić, aby dostać pieniądze. Musimy zdawać sobie sprawę, że wedle takiej umowy, jeśli nie uda nam się spłacić należności w terminie, samochód stanie się własnością firmy pożyczkowej. Jest to bardzo ryzykowna forma pożyczania pieniędzy. Bezpieczna tylko dla osób, które są pewne, że będą w stanie w terminowo opłacić zobowiązanie.

Pożyczkodawca dostanie od nas pełnomocnictwo do wpisania się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Warto zwrócić szczególną uwagę na jedną rzecz. Biorąc pożyczkę pod zastaw samochodu, już w tym momencie auto nie jest w pełni nasze. Co to znaczy? Musimy wiedzieć, że wraz z umową firma udzielająca nam pożyczki, staje się właścicielem samochodu w 51%. Tak jak napisaliśmy wcześniej, w przypadku naszej niewypłacalności firma, która udzieliła nam pożyczki, ma prawo do przejęcia reszty własności naszego samochodu.

Pożyczki pod zastaw samochodu – sprawy formalne

Na koniec zostały nam do załatwienia formalności. Co powinniśmy zrobić? Po akceptacji umowy musimy udać się do Wydziału Komunikacji, aby dokonać wpisu firmy pożyczkowej jako współwłaściciela samochodu. Współwłaściciel musi oczywiście znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym. Jaki mamy czas na załatwienie spraw formalnych? Formalności należy doprowadzić do końca do siedmiu dni od daty zawarcia umowy. Tydzień to całkiem sporo czasu. Na koniec, gdy już spełnimy wszystkie wymienione warunki, musimy jeszcze przesłać pożyczkodawcy skan lub kopię nowego dowodu rejestracyjnego, a także numeru VIN lub zdjęcia szyby z widocznym numerem rejestracyjnym.

Kiedy samochód zostanie skonfiskowany?

Wiele osób żyje w przekonaniu, że w przypadku pożyczki pod zastaw samochodu pojazd zostanie odebrany z dnia na dzień bez żadnego uprzedzenia. Dlatego warto zdementować te domysły. Jak przebiega proces odbioru przedmiotu zastawu przez pożyczkodawcę? Wszystkie działania regulowane są prawnie przez Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)  oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151).

Art. 26. § 1. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzycielana podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.

Otrzymanie niezbędnego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego tytułu wykonawczego może zająć trochę czasu. Zanim do tego dojdzie wierzyciel musi uzyskać odpowiedni dokument nazywany tytułem egzekucyjnym, w którym będą znajdowały się dane pożyczkodawcy, dłużnika oraz kwota zadłużenia. Wśród nich można wymienić orzeczenia sądu, orzeczenia referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego, ugody będące wynikiem mediacji oraz inne akty i ugody, które w świetle prawa mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Na dokumencie powinna się znaleźć również klauzula wykonalności, co oznacza umieszczenie pieczęci lub nadruku zawierającego informację potwierdzającą zgodność tytułu egzekucyjnego z obowiązującym prawem. Dopiero posiadając takie dokumenty, wierzyciel może przekazać sprawę odpowiedniemu komornikowi, a ten na tej podstawie dokonuje zajęcia. Następnie w ciągu 7 dni dochodzi do sprzedaży pojazdu w formie licytacji lub za wyznaczoną przez dłużnika cenę. Jeśli proces zakończy się niepowodzeniem, wierzyciel w ciągu dwóch tygodni ma prawo kupić samochód za cenę minimalną albo poprosić o wyznaczenie kolejnego terminu licytacji.

Wybór należy do ciebie

Opisaliśmy wady i zalety pożyczek pod zastaw samochodu. W gestii każdego klienta jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy taka forma pomocy finansowej jest przeznaczona właśnie dla mnie. Ryzyko utraty samochodu jest bardzo duże, ponieważ trudno przewidzieć sytuacje losowe. Każdemu może zdarzyć się problem ze spłatą. Z drugiej strony widmo straty samochodu, może podziałać bardzo mobilizująco, dzięki czemu jeszcze bardziej postaramy się, aby bez żadnych opóźnień uporać się ze spłatą zobowiązania finansowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły