Rozliczenie PIT 2021 – emeryci i renciści

podatki

Wiele emerytów i rencistów otrzymując co roku PIT z jednostek wypłacających im świadczenia, zastanawiają się, czy ciąży na nich obowiązek składania deklaracji do Urzędu Skarbowego. Z naszego artykułu dowiecie się jakie obowiązki mają emeryci i renciści względem rozliczeń rocznych. 

PIT 11A z organu rentowego 

Osoby, które z instytucji wypłacających im świadczenie rentowe otrzymają deklarację PIT-11A są zobowiązane do jej rozliczenia na odpowiednim druku, np. PIT-37. Rozliczenie PIT 2021 jest możliwe nie tylko poprzez samodzielne wypełnienie deklaracji, ale również poprzez automatyczne zaakceptowanie przez Urząd Skarbowy deklaracji w usłudze rządowej. Kiedy jednak mamy możliwość skorzystania z jakiejś ulgi podatkowej lub chcemy przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, warto dokonać rozliczenia samodzielnie, np. za pośrednictwem systemu e-deklaracje.  

Warto pamiętać, że składając deklarację w formie elektronicznej, Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaty w terminie przyśpieszonym, który wynosi 45 dni. Kiedy jednak zeznanie podatkowe złożone zostanie w formie papierowej, Urząd Skarbowy zwróci pieniądze w terminie ustawowym, który wynosi 3 miesiące. 

PIT 40A z organu rentowego

Według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych organy rentowe mają obowiązek rozliczenia dochodów rocznych emerytów. Dlatego właśnie ZUS przygotowuje deklarację o symbolu 40A, które przesyła do Urzędu Skarbowego i świadczeniobiorcy. PIT 40A obejmuje przychody uzyskiwane z:

  • rent i emerytur, 
  • świadczeń przedemerytalnych, 
  • zasiłków przedemerytalnych, 
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 
  • rent socjalnych. 

Deklaracja ta jest już rozliczona przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego osoby, które otrzymały taki PIT, nie muszą dokonywać jego rozliczenia. 

W jakiej sytuacji zachodzi konieczność rozliczenia PIT przez emeryta lub rencistę?

Mimo iż deklaracja PIT 40A jest rozliczeniem podatkowym, może być również traktowana jako informacja dla świadczeniobiorców. Dzięki temu istnieje możliwość złożenia samodzielnie wypełnionego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. 

Do wypełnienia PIT w 2022 roku zobowiązane są osoby, które:

  • chcą skorzystać z ulg podatkowych i innych odliczeń;
  • uzyskali inne dochody lub przychody, które podlegają opodatkowaniu;
  • chcą i mają taką możliwość rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko lub wspólnie z małżonkiem.

Takie osoby mogą złożyć deklarację podatkową PIT-37 bądź PIT-36 (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, najmu i podnajmu), których termin przekazania do Urzędu Skarbowego mija 30 kwietnia 2022 roku.

1% dla organizacji pożytku publicznego (OPP)

Emeryci i renciści, którzy otrzymali PIT-40A, a chcą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą dokonać rozliczenia w zeznaniu podatkowym lub złożyć stosowne oświadczenie PIT-OP. Konieczne jest jedynie wskazanie w deklaracji numeru KRS odpowiedniej organizacji oraz ewentualnego celu szczegółowego. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły