Kredyt kupiecki – kto może niego skorzystać?

Jedną z wielu opcji pożyczek online jest kredyt kupiecki. Przeczytaj artykuł i zapoznaj się z jego charakterystyką.

kontenerowiec

Z roku na rok na polskim rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorców. Początek własnej działalności gospodarczej nie jest jednak usłany różami. Najczęściej właściciele firm mają problem z płynnością finansową. Jeśli kontynuowanie działalności nie jest uzależnione od zakupu towarów czy usług, problem jest niewielki. Zdarza się jednak tak, że firma nie ma funduszy na zakup niezbędnych produktów. Wówczas korzystnym wyjściem z sytuacji jest tak zwany kredyt kupiecki.

Wielu początkujących przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z całkowitych kosztów, jakie trzeba ponieść, prowadząc własny biznes. Niektóre firmy stosują taki model działalności, że nie mają konieczności dokonywania regularnych zakupów, jeśli jednak od takich transakcji zależy być albo nie być przedsiębiorstwa, właściciele muszą szukać odpowiedniego rozwiązania.  

Czym jest kredyt kupiecki

Popularną opcją są pożyczki czy kredyty. Udzielają ich już nie tylko banki, ale także prywatne firmy lub sprzedawcy. W tym tekście skupimy się na wyjaśnieniu, czym jest kredyt kupiecki, inaczej kredyt towarowy lub kredyt handlowy. Nazwy te używane będą zamiennie. Udzielany jest przez sprzedawców towarów albo usług klientom. Polega na dostarczeniu przedmiotu operacji i na podstawie umowy odroczeniu terminu płatności. Najkrócej mówiąc: dostawca otrzyma zapłatę po pewnym czasie od dnia odebrania towaru przez kupującego.

Kredyt towarowy – charakterystyka

Daje możliwość prowadzenia działalności handlowej w okresie, gdy potencjalni nabywcy nie mają środków finansowych, aby zakupić towar czy usługę w momencie oferowania ich przez sprzedawcę. Przepisy prawne nie regulują długości trwania takiego zobowiązania. Przyjęło się, że okres, na jaki udzielany jest kredyt handlowy, określa umowa. W tym względzie strony mają pełną swobodę, mogą negocjować większość jej zapisów, tak, aby każda z nich odniosła wymierne korzyści z podjętej transakcji.

Okres kredytowania

Praktyka pokazuje, że ostateczny termin uregulowania należności zależny jest od branży, w której działają przedsiębiorcy, a także ceny i rodzaju towaru czy usługi (dobra konsumpcyjne, kapitałowe itd). Im są one bardziej wyjątkowe, tym dłuższy powinien być okres płatności. Jest to kwestia indywidualna i tak też powinno rozpatrywać się każdą operację.

Może wynosić kilka tygodni, a nawet miesięcy. Zazwyczaj nie przekracza jednak 30 dni. Dlaczego? Jest to związane z koniecznością opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego. Kupującemu zależy na przeciąganiu terminu płatności, a kredytodawca liczy na spłatę zobowiązania w tym samym miesiącu, w którym wydał towar.

Kredyt kupiecki – forma zawarcia umowy

W tym względzie polskie prawo również pozostawia wolną rękę stronom umowy. Może zostać ona sporządzona w postaci pisemnej. Częstszą formą całej procedury kredytowej jest jednak wystawienie przez sprzedającego zwykłej faktury z odroczoną datą płatności. To rozwiązanie wygodne dla obu stron. Faktura jest bowiem dokumentem wiążącym, może być dowodem w sprawie przed sądem.

Zabezpieczenie sprzedającego

W wielu przypadkach kupujący musi jednak wpłacić część środków, pewnego rodzaju zaliczkę lub ustanowić zabezpieczenie spłaty. Tym drugim może być zastaw, poręczenie przez innego przedsiębiorcę lub umieszczenie w umowie punktu dotyczącego karnych odsetek czy dodatkowych opłat naliczanych za każdy dzień zwłoki w spłacie należności. Zdarzają się sytuacje, gdy dana firma proponuje kupującemu rabat czy też zniżkę za szybką zapłatę. Jeśli wcześniejsze uregulowanie płatności jest w zasięgu budżetu kupującego, warto skorzystać z takiej możliwości.

Kredyt handlowy – zalety dla kupującego

Swoją specyfiką kredyt kupiecki dalece odbiega od zwykłych pożyczek czy kredytów. Różni się od nich przede wszystkim większą elastycznością w wyborze terminu spłaty zobowiązania, mniejszym kosztem całkowitym. Nie bez znaczenia jest również to, że wszelkie formalności ograniczane są do niezbędnego minimum. Do tego kupujący otrzymuje towar z chwilą dojścia do porozumienia ze sprzedającym. Nie musi więc czekać na decyzję i przechodzić skomplikowanej procedury przekazania przedmiotu umowy.

Korzystny dla małych firm

Jakie przedsiębiorstwa sięgają po kredyt towarowy? Nie ma tutaj reguły, badania dowodzą jednak, że z tego udogodnienia korzystają głównie właściciele niewielkich firm, działających od kilku miesięcy. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista – przedsiębiorstwa wchodzące dopiero na rynek mają problem z uzyskaniem pożyczki czy kredytu w banku. Ponadto instytucje finansowe oferują o wiele droższe rozwiązania i wreszcie – właścicielom zazwyczaj zależy na czasie, a procedury w bankach nie należą do najprostszych i przeprowadzanych szybko i sprawnie.

Kredyt handlowy – plusy i minusy dla sprzedającego

Oferując możliwość zakupu towaru z odroczeniem terminu płatności, przedsiębiorca tworzy sieć stałych kontrahentów. Jest również bardziej konkurencyjny. Wciąż niewiele firm udziela kredytów kupieckich, te które to robią, stają się więc atrakcyjnymi partnerami biznesowymi. Między kupującym a sprzedającym tworzy się bowiem pewnego rodzaju porozumienie. Jeśli pierwsza transakcja przebiegnie pomyślnie dla obu stron, dojście do skutku kolejnych jest niemal oczywiste.

Wadą kredytu towarowego jest ryzyko, że kredytobiorca nie ureguluje płatności. Polskie prawo przewiduje oczywiście liczne instrumenty, pozwalające na wyegzekwowanie długu. Proces ten trwa jednak dość długo, co może zaburzyć kondycję finansową dostawcy. Wyobraźmy sobie sytuację, że konkretny sprzedawca udziela kredytu kupieckiego kilku klientom, a ci nie płacą mu za towar. Traci tym samym płynność finansową, nie ma środków na pokrycie wynagrodzeń, czynszu za lokale czy magazyny, a także składek i zaliczki na podatek. W najgorszym razie firmie takiej grozi bankructwo.

Kredyt kupiecki dla najsilniejszych

Opcja ta zarezerwowana jest więc głównie dla dużych firm, którym nie zaszkodzi zwłoka w spłacie zobowiązania ze strony jednego czy nawet kilku kontrahentów. Poza tym przedsiębiorstwo powinno charakteryzować się renomą i stabilną pozycją w branży. Kredyt towarowy dla wielu firm może być szansą na wyróżnienie się na rynku, a tym samym jednym ze sposobów zachęcenia nowych klientów do skorzystania ze swoich usług.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Jedną z dodatkowych opcji przy kredycie kupieckim jest jego ubezpieczenie. Pozwoli uniknąć kłopotów dotyczących niewypłacalności kupującego. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają szeroką ofertę w tym zakresie. Prócz wypłacenia odszkodowania, mogą pomóc sprzedającemu w sprawdzeniu sytuacji finansowej kontrahenta lub zająć się zadaniami windykacyjnymi. Co ważne, ubezpieczyć można się nie na wypadek, gdy kupujący nie ureguluje płatności, lecz jego niewypłacalności. W pierwszym z tych przypadków konieczne będzie podjęcie przez sprzedającego kroków przedsądowych (monity, wezwania do zapłaty itp.), a w ostateczności wejście na drogę sądową.  

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły