Ile może zabrać komornik? – nowelizacja przepisów

Przepisy dotyczące działań podejmowanych przez komorników ulegają różnym zmianom. Zobacz, jakie zmiany wprowadziła najnowsza nowelizacja ustawy i ile może zabrać komornik z pensji.

money

Limity komornicze – najważniejsze zmiany

Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że komornik może zająć środki pochodzące z różnych źródeł. Dotyczy to zatem zarówno wynagrodzenia, jak i renty czy emerytury. Na szczęście jest tak, że tylko pewna część środków może być zajęta na poczet spłaty długów. Okazuje się bowiem, że urzędnika obowiązują górny limit zajęcia i kwota wolna od egzekucji komorniczej.

W 2021 roku ich sumy te zwiększyły się, co oznacza większą ulgę dla zadłużonych. Skąd te zmiany? Mają swoje źródło przede wszystkim w przepisach wprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wedle nich płaca minimalna wynosi dziś 2800 złotych brutto. Zwiększyły się również kwoty przyznawane z tytułu najniższej emerytury i całkowitej niezdolności do pracy. Ile w takim razie może zabrać komornik?

Jaka kwota z wynagrodzenia za pracę na pełen etat może zostać zajęta?

Niezależnie od tego, jak wysokie są nieuregulowane należności, na ich poczet może być przeznaczona tylko część środków uzyskiwanych za pracę. Wszystkie regulacje w tym zakresie opisuje polskie prawo. Według ustawodawcy ważną rolę odgrywa przede wszystkim to, jaka umowa wiąże pracownika z pracodawcą. Wszyscy zatrudnieni na pełen etat muszą jednak spodziewać się tego, że komornik zajmie nawet do 25% wynagrodzenia.

Można mieć jednak pewność, że zabezpieczona przed procedurą komorniczą jest minimalna stawka za pracę, która wynosi dziś 2061,67 złotych netto. Nowe przepisy dotyczą również osób, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu. Kwota wolna od potrąceń komorniczych 2021 dla osób w niepełnym wymiarze pracy będzie wynosiła następująco: ¾ etatu: 1 546,26 zł, ½ etatu: 1 030,84 zł, ¼ etatu: 515,42 zł. Gorsze wiadomości przygotowano dla tych, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym przypadku może zostać zajęta pełna kwota otrzymanego wynagrodzenia. Sytuacja ulega zmianie, gdy pieniądze te są jedynym źródłem utrzymania. Wtedy mogą być zastosowane przepisy dotyczące umowy o pracę. Wówczas konieczne jest jednak to, by przedstawić komornikowi odpowiednie dokumenty.

Renta i emerytura – jaką kwotę zajmie komornik?

Wszystkie zmiany, o których mowa obejmują również emerytów i rencistów. Okazuje się bowiem, że ustawa podpisana przez prezydenta RP dnia 6 grudnia 2016 roku gwarantuje opisanej grupie większe ulgi. Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi tym samym maksymalnie 75% minimalnej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. Przepisy te weszły w życie od dnia 1 lipca 2017 roku.

Wcześniej środki wolne od zajęć komorniczych wynosiły jedynie 50%. Okazuje się zatem, że wraz z 1 lipca życie zadłużonych stanie się nieco łatwiejsze. Dotyczy to również rencistów otrzymujących pieniądze z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Co ważne, nie zmieniają się zasady rent i emerytur przyznawanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku do dyspozycji komornika pozostaje 25% wysokości świadczenia, niezależnie od jego rodzaju.  

Konsolidacja długów komorniczych

Jeżeli posiadamy długi u kilku wierzycieli, warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z konsolidacji długów komorniczych. Wielu pożyczkodawców umożliwia zaciągnięcie pożyczki na dowolny cel. Na polskim rynku znajdziemy również możliwość uzyskania pożyczek dla osób zadłużonych. Do takich pożyczek należą choćby pożyczki bez BIK.

Dzięki zaciągnięciu pożyczki na spłatę komornika pozbędziemy się problemów, jednak konieczne jest terminowe uregulowanie zaciągniętego zobowiązania. Pamiętajmy, aby nie popaść w spiralę długów, z której ciężko jest się wydostać. Każdą pożyczkę należy zaciągać z głową, po dokładnym sprawdzeniu naszego budżetu domowego.

Ile środków z konta bankowego może być zajętych?

W tym zakresie wprowadzono nowe przepisy, które weszły w życie we wrześniu 2016 roku. Wcześniej wysokość zajęcia mogła wynosić trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jest to przy tym niezależne od ilości zawartych umów, które stanowią źródło dochodu. Odnosi się to do wszelkich rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych i lokat oszczędnościowych.

Ograniczenia te wprowadzono w celu zapewnienia pewnego minimum egzystencjalnego. Zakłada się bowiem, iż pozwoli to na uregulowanie wszystkich zaległości zgromadzonych na kilku kontach dłużnika. Taki przywilej egzekucyjny zapewnia danej osobie zabezpieczenie odpowiednich środków przeznaczonych na utrzymanie w czasie prowadzonego postępowania. Wiadomo przy tym, że interes tej osoby nie może stać wyżej niż wierzycieli. Dlatego wyważa się to odpowiednio, by nie ucierpiała żadna ze stron.

Limity potrąceń i kwoty wolne od egzekucji komorniczych warto znać. Mając świadomość nowych przepisów, można z powodzeniem dowodzić swoich praw i nie być absolutnie bezbronnym w obliczu konfrontacji z polskim prawem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły