Sprawdź czy jesteś w BIK

Firma pozabankowa lub bankowa odmówiła Ci pożyczki? Zobacz, czy nie jesteś wpisany w rejestrze bazy dłużników BIK. Zobacz, czym charakteryzuje się Biuro Informacji Kredytowej.

organizatory

Biuro Informacji Kredytowej to przedsiębiorstwo założone w 1997 roku przez banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich na mocy zapisów Prawa Bankowego. Instytucja ta ma za zadanie gromadzić, przetwarzać i udostępniać pożyczkodawcom informacje niezbędne w procesie udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych oraz poręczeń. Dostęp do tego typu danych mają instytucje, które są do tego upoważnione ustawowo. Źródłem tych informacji są banki oraz firmy udzielające kredytów konsumenckich. Analiza historii kredytowej wnioskującego o finansowanie jest podstawowym celem wykorzystania administrowanych przez BIK danych.

Co to jest BIK?

Możliwość wzajemnej wymiany rzetelnych informacji o potencjalnych kredytobiorcach sprawia, iż Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z prawie wszystkimi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w naszym kraju. W 2001 roku w BIK pojawiły się pierwsze dane o zaciągniętych kredytach. Na początku 2004 roku biuro zaoferowało nowy rodzaj usługi, mającej na celu wniesienie nowej jakości w ocenie kredytowej – scoring kredytowy. Decyzja odnośnie udzielenia klientowi pożyczki lub kredytu jest autonomiczną decyzją instytucji finansowej, należy jednak zauważyć, że udostępniany przez BIK model oceny ryzyka kredytowego skutkuje skróceniem czasu oczekiwania na werdykt pożyczkodawcy oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa podmiotu udzielającego finansowania.

Kolejnym szczeblem rozwoju usług dostarczanych przez Biuro Informacji Kredytowej była implementacja Systemu Informacji BIK, za pomocą którego, kredytodawcy mogli ocenić wiarygodność kredytową firm. Istotnym punktem na ścieżce rozwoju wachlarza funkcji możliwych do wykorzystania przy użyciu BIK było wprowadzenie na wiosnę 2013 roku nowego portalu internetowego. Po utworzeniu konta, można uzyskać dostęp do własnej historii kredytowej, nadzorować za pomocą alertów opóźnienia w spłatach zobowiązań lub zastrzec dowód osobisty.

Biuro Informacji Kredytowej – znaczenie dla konsumenta

Obecnie Biuro Informacji Kredytowej zawiera najszerszy zakres danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach w Polce. W skład bazy danych BIK wchodzi 135 mln rachunków będących w posiadaniu 23 mln osób fizycznych oraz informacje traktujące o historii kredytowej blisko 786 tys. przedsiębiorstw i pozostałych podmiotów, z których ponad 75 proc. ma czynne zobowiązania kredytowe. Co istotne, do BIK trafiają zarówno informacje o pożyczkach regulowanych terminowo, które budują pozytywną historię kredytową, jak i informacje negatywne, dotyczące zobowiązań niespłacanych bądź spłacanych niezgodnie z harmonogramem. Baza stała się tak powszechnym narzędziem, że pojawiły się nawet wyspecjalizowane firmy udzielające pożyczek bez BIK.

Z racji tego, iż BIK dysponuje zapisami dotyczącymi aktywności kredytowej, które pozostają do dyspozycji instytucji, w której złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu, istotne jest, by dołożyć wszelkich starań zmierzających do kreowania pozytywnej historii kredytowej. Gdy bank dodatnio oceni sposób wywiązywania się ze zobowiązań może zdecydować się na przedłożenie oferty o korzystniejszych warunkach. Należy mieć jednak na uwadze, że decyzja o przyznaniu finansowania jest samodzielnie podejmowana przez pożyczkodawcę. Poza historią kredytową, przedstawianą w ramach raportu sporządzanego przez Biuro Informacji Kredytowej, bank bierze pod lupę aktualną zdolność kredytową klienta.

Jak sprawdzić się w BIK?

Mimo szeregu pozytywnych skutków istnienia bazy informacji o zobowiązaniach klientów banków, trzeba pamiętać o potencjalnych zagrożeniach dla pożyczkobiorców. Z faktu, iż za prawidłowość danych w systemie BIK odpowiada instytucja, która przekazała te informacje, nie można wysnuwać wniosku o braku ryzyka pojawienia się błędnych zapisów. Negatywną konsekwencją, w przypadku pojawienia się nieprawdziwych i niekorzystnych danych, może być fakt odrzucenia wniosku o kredyt lub pożyczkę.

Każdy z nas powinien wiedzieć jak sprawdzić się w BIK. Zgodnie z sugestią Komisji Nadzoru Finansowego, bardzo istotne jest, by co jakiś czas pozyskiwać raporty dotyczące informacji zgromadzonych o nas w bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej w ramach tzw. Informacji Ustawowej. Jeśli nie wnioskujemy o udostępnienie raportu BIK częściej niż raz na pół roku, to Biuro Informacji Kredytowej sporządzi go dla nas w formie podstawowej. Taka usługa nie wiąże się z koniecznością uiszczenia żadnej opłaty, a jej wykonanie jest gwarantowane zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. W celu uzyskania takiego zestawienia zainteresowana osoba powinna wypełnić odpowiedni wniosek i przekazać go do Punktu Obsługi Klienta BIK. Informacja ta zawiera historię kredytową osoby wnioskującej, nie przedstawia jednak oceny punktowej (tzw. scoring) wyliczanej przez BIK na potrzeby instytucji finansowych.

Informacja Ustawowa jest dostarczana w formie elektronicznej, w przeciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. Dla zainteresowanych uzyskiwaniem raportów z większą częstotliwością bądź szerszym zakresem danych, Biuro Informacji Kredytowej oferuje usługę Raport BIK w ramach której, za cenę kilkudziesięciu złotych, przedstawia kompleksową sytuację kredytową klienta. Może się to okazać rozwiązaniem szczególnie pomocnym, gdy nosimy się z zamiarem zaciągnięcia kredytu, chcemy poznać potencjalne przyczyny odmowy udzielenia pożyczki, bądź skrupulatnie realizujemy zadanie monitorowania regularności przekazywanych do BIK informacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły